Vilkår for pakkereiser

1.0 Juridisk ansvar

Solfaktor er både et reisebyrå og en turoperatør. Vi  videreformidler reiser fra andre arrangører/turoperatør samt at vi selger egne pakkereiser. Reisegiganten AS er arrangør av Solfaktor reiser.

Reisegiganten AS er et norsk firma og all produksjon foregår fra vårt kontor i Oslo. Reisegiganten AS forholder seg til «Alminnelige vilkår for pakkereiser» samt «Pakkereiseloven».


«Alminnelige vilkår for pakkereiser»  finner du her
«Pakkereiseloven» finner du her

Reisegiganten AS er arrangør, og reisegaranti stilles gjennom Reisegarantifondet.

2.0 Hva er en pakkereise?

Med en pakkereise menes det som ligger i ordet; at man har kjøpt en reise bestående av flere elementer som tilsammen utgjør en pakke. I loven er dette nærmere beskrevet i pakkereiselovens § 2-1. Elementene i pakken beskrives som losji, transport og annen turistmessig ytelse. En pakke må inneholde minst to av disse elementene. I tillegg må reisen vare i minimum 24 timer eller inneholde overnatting.

2.1 Solfaktor pakkereise

Våre pakkereiser er satt sammen av de rimeligste flybillettene på bestillingstidspunktet, sammen med de beste tilgjengelige prisene på hotell, leilighet, transfer til/fra hotell samt leiebil. Vår søkemotor finner automatisk de beste prisene tilbudt av våre samarbeidspartnere.

Vi har ingen representanter på våre reisemål, og arrangerer ingen utflukter eller informasjonsmøter.

2.2 Andre arrangører

I seksjonene «Charter» ser du ikke bare reiser produsert av oss, men også reiser produsert av andre reisearrangører. Når du velger en ekstern reisearrangør ligger det juridiske ansvaret hos den reisearrangøren du handler hos, og det er denne reisearrangørens regler og vilkår som gjelder. Du ser hvilken reisearrangør det handler om enten når du har klikket deg inn til seksjonene eller gjort ett søk i seksjonene. Vi tar ikke noe ansvar for andre reisearrangør sine vilkår.

3.0 Bestilling

3.1 Hvem kan bestille?

 • Man må være 18 år for å bestille en Solfaktor-reise. Personer under 18 år må ha tillatelse fra foresatte for å reise til utlandet. Vi tar forbehold om at enkelte av våre hoteller fraskriver seg ansvar for / aksepterer ikke personer under 18 år som reiser uten følge med voksne. Kontakt Solfaktor på forhånd.
 • Det må foreligge en tilknytning til Norden, ved at minimum ett av disse kriterier er oppfylt: Reisen går fra eller til en flyplass i Norden. Minst en av de reisende eller kontaktperson må ha bosted i Norden. Minst ett fungerende mobiltelefonnummer må ha landkode 45, 46, 47, 298, 299 eller 358. Hvis det ikke foreligger tilknytning til Norden, forbeholder vi oss retten til å kansellere reisen og debitere kortet for en avgift på kr 500 som skal dekke våre utgifter til tiltak mot kredittkortsvindel.

3.2 Barn med på reisen

 • Det er barns alder ved hjemreisetidspunktet som skal oppgis. Pga. internasjonale sikkerhetsbestemmelser skal alle som har fylt 2 år reise med eget sete på fly, og må derfor ha barnebillett.
 • Det gis barnerabatt for barn mellom 2 t.o.m. 11 år i de tilfeller hvor flyselskapene og hotellene tilbyr dette. Hvis dette tilbys vil dette komme fram av prisen man blir tilbudt ved bestilling.
 • Prisene er basert på at man selv bestiller og betaler sin reise på våre nettsider.

3.3 Pass og Visum

Alle reisende må selv sørge for å ha gyldig pass og visum for reisemålet. Pass må i de fleste tilfeller være gyldig i 6 måneder etter hjemkomst for reise utenfor EU/EØS området. Ikke nordiske statsborgere er selv ansvarlige for å sjekke hvilke pass- og visumregler som gjelder. Norske statsborgere kan sjekke innreise- og visumregler her Utenlandske statsborgere må sjekke innreise- og visumregler med sitt lands ambassade/konsulat.

Den som bestiller reisen er pliktig til å informere reisende omfattet av bestillingen om pass- og visumregler.

3.4 Reiseforsikring

Vi oppfordrer alle våre kunder til å være dekket av en reiseforsikring på alle type reiser.

3.5 Navn på billetten

Du er selv ansvarlig for at navn på reisende skrives slik de står i passet på reisetidspunktet. Som hovedregel er det ikke mulig å endre på navn på flybilletter etter bestilling. Hvis navneendring tillates av flyselskapet er det ofte svært kostbart. Har du mange navn som gjør at du ikke får plass til alle, er det viktigst å oppgi første fornavn og siste etternavn.

3.6 Bagasje

Regler for tillatt bagasje fås ved bestilling. De fleste flyselskap tar ekstra betalt for bagasje.

Kontakt vårt kundesenter vårt for mer informasjon.

3.7 Tillegg

 • Ved spesielle ønsker i forbindelse med reisen må dette forespørres flyselskapet, hotellet eller transfer-agenten. Vi kan være behjelpelig med å forespørre om bl.a. rullestol, spesialmat, setereservasjon, reise med dyr, sportsutstyr og assistanse på reisen. Om dette er mulig avhenger av flyselskapet-/hotellets og transfer-agentens regler og vi kan derfor ikke garantere dette. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.
 • Våre underleverandører på transfer kan dessverre ikke garantere transport av rullestoler.
 • Barnesete i transfer kan ikke garanteres. Kostnader kan tilkomme.

4.0 Betaling

 • Ved bestilling betales et depositum på minimum 2000 kroner pr person. I mange tilfeller hvor rutefly benyttes blir man belastet for totalbeløpet omgående.
 • Når en bestilt reise må betales avhenger av hvor lenge det er til avreise og med hvilke flyselskaper reisen er basert på. Betalingsfrister opplyses ved bestilling.
 • Reisen må betales med Cresco, Collector, giro eller kort.
 • Eventuelle kredittkortgebyr vil bli belastet kunden. Informasjon om dette ved betaling.
 • Du må som kunde sette deg inn i vilkårene ved de forskjellige betalingløsningene vi tilbyr. Disse vilkårene presenteres i betalingsprosessen.

5.0 Billett og informasjon vedrørende reise

Reisedokumenter og informasjon vedrørende din Solfaktor-reise vil bli sendt pr e-mail og SMS  fra Reisegiganten AS, så det viktig å oppgi mailadresser og telefonummer.

Oppdatert reisedokument sendes på e-post til bestiller ca 1 uke før avreise.

Det er kundens ansvar at Solfaktor har korrekt e-post adresse. Kunden forventes å sjekke sin mail jevnlig før og under reisens opphold da endringer og kanselleringer kan oppstå.

Du vil få tilgang til dine flybilletter når flyselskapet åpner inn-sjekkingen online eller på plass på flyplassen. Inn-sjekkings regler er avhengig av hvilken flyselskap som opererer på reisen.  For mer informasjon kontakt kundeservice.

Vi anbefaler våre kunder å være ute i god tid før flyavgang. Dette pga at det kan være køer både i innsjekkingen og i sikkerhetskontrollen. På innlandsreiser anbefaler vi å møte opp til insjekk senest 1 time før flyavgang. På utlandsreiser minimum 2 timer før flyavgang. Skal man reise ut av Europa anbefales vi oppmøte senest 3 timer før flyavgang. Underveis på reisen, eller på retureise anbefaler vi at du sjekker lokalt hvilke regler flyselskapene har.

Voucher for hotell og transfer finner du via link i ditt reisedokument.

6.0 Angrefrist

Vi gjør oppmerksom på at angrefristloven §19 ikke gjelder ved kjøp av reiser. Angrefristlovens §19 gir unntak for enkeltstående tjenester som selger forplikter seg til å levere på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Reisetjenester går inn under dette unntaket, og kjøp av flybilletter eller pakkereiser på Internett kan altså ikke «angres» etter angrefristloven.

7.0 Endring

7.1 Endring av kunden

Pakkereiser bestilt hos solfaktor.no kan normalt ikke endres eller etter betaling. Dette i henhold til våre leverandørers vilkår og regler. Dog finnes visse unntakelser. Hvis det i henhold til leverandørens regler er mulig å endre eller avbestille påregnes et endringsgebyr pålagt av leverandøren. Solfaktor tar i tillegg et gebyr på kr 500,- pr endring pr person. Kontakt Solfaktor for mer informasjon.

I de tilfeller hvor det er mulig å endre dato, hotell eller legge til ekstra passasjer, vil gebyr avhenge av ledig kapasitet hos flyselskapene og hotellene.

I de tilfeller hvor navneendring er tillatt er det flyselskapenes regler og priser som gjelder. I tillegg tar Solfaktor et gebyr på kr 500,- pr endring pr person.
I de tilfeller det er mulig å bytte hotell kan kunden gjøre det selv ved å bruke link i reisedokumentet som heter «Bytt hotell». Prisdifferansen vil vises i søket.
Endring av reisemål er ikke tillatt.

7.2 Rute og tidsendring fra flyselskap

Det gjøres oppmerksom på at flyselskapene kan komme med tidsendringer på rutene. Flyselskapet vil i slike tilfelle komme med alternativ reiserute. I enkelte tilfelle vil flyselskapet komme med alternativ reiserute på andre dager. I enkelte tilfelle hvis flyselskapene legger ned sine ruter vil de kun tilby refusjon av kjøpt reise. Solfaktor er ikke ansvarlig for disse endringene, men er pliktig å informere kunden om nye reisetider.

Ved ruteendringer vi mottar fra flyselskapet vil Solfaktor informere kundene via oppgitt e-post adresse. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse endringene. Hvis kunden ikke har tilgang til sin e-post på reisen bes de kontakte Solfaktor for å gjøre seg kjent med eventuelle endringer underveis eller på retur.

7. 3 Tekniskfeil eller prisendring

I enkelte tilfeller vil det kunne forekomme en prisendring som skyldes tekniske feil eller andre forhold. Da vil man få en tilbakemelding fra oss innen 24 timer etter bestilling med et nytt prisalternativ. Bestillingen kan da avbestilles av kunden om man ikke ønsker å akseptere den nye prisen.

7.4 solfaktor.no sitt ansvar

Solfaktor er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader kunden pådrar seg som følge av endringer fra flyselskapet, eller hvor flyselskapet kansellerer bookingen. Solfaktor vil i disse tilfelle selvfølgelig forsøke å tilby alternative reiseruter for kunden.

 

8.0 Avbestilling av reisen

For våre ulike type reiser så gjelder følgende vilkår for avbestilling av reisen:

8.1 Pakkereiser med charterfly:

 • Før 42 dager til avreise refunderes det innbetalte beløp minus et administrasjonsgebyr og eventuell avbestillingsbeskyttelse.
 • 42 til 15 dager før avreise refunderes det innbetalte beløp minus depositum og eventuell avbestillingsbeskyttelse.
 • Mindre enn 15 dager før avreise gis ingen refusjon.

8.2 Pakkereiser med rutefly (bl.a. Norwegian og Ryanair):

 • De fleste flyselskaper krever at reisearrangøren utsteder flybilletter umiddelbart etter bestilling. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må Solfaktor belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av type billett og opplyses på forespørsel. Det belastes et administrasjonsgebyr. Kontakt kundeservice.
 • For eventuell refusjon av flyskatter tilkommer et administrasjonsgebyr.
  • En del flyselskaper har inkludert drivstofftillegg i flyskattene, og tillater ikke refusjon av dette hvis flybillettene ikke benyttes. Derfor vil man på enkelte flyselskap heller ikke få refundert alle flyskatter ved kansellering. Ved kansellering vil du bli informert av solfaktor.no om hvor mye som refunderes av flyskatter.
 • Mindre enn 15 dager før avreise gis ingen refusjon.

8.3 Spesielle avbestillingsregler for hotell:

 • Noen hoteller har spesielle regler for avbestilling- og endringsgebyrer knyttet til bestemte rompriser eller i forbindelse med spesielle perioder av året. Dersom den reisende avbestiller hotellet og Solfaktor ved det tidspunktet har en økonomisk forpliktelse overfor hotellet, må Solfaktor belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på hotellet. Gebyret opplyses på forespørsel.

8.4 Viktig å bemerke / Spesielle forhold:

 • For flere av våre reiser benytter vi rutefly. Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må Solfaktor belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel.
 • Redusering av antall reisende er en endring som kan påvirke den totale pakkeprisen og prisen pr person som fortsatt reiser kan derfor øke. Kontakt kundeservice for informasjon.
 • Ved avbestilling pga sykdom/ulykke som dekkes av vår avbestillingsbeskyttelse: Se regler §8.5 .
 • Avbestilling/endring aksepteres kun skriftlig pr mail av bestiller, eller på SMS fra et mobilnummer som er registrert i bestillingen.

8.5 Avbestillingsbeskyttelse

8.5.1 Solfaktor Avbestillingsbeskyttelse gir rett til å få pengene tilbake hvis akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade eller alvorlig hendelse gjør det umulig å gjennomføre reisen:

 1. Avbestillingsbeskyttelsen tilbys i henhold til Lov om Pakkereiser §4-3
 2. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder for den eller de personer som inngår på billetten / i reisebeviset.
 3. Dekningen gjelder bare avbestilling som foretas før reisens fastsatte avreisetidspunkt og kun kostnader som ikke kan dekkes av kundens øvrige forsikringer.
 4. Avbestillingsbeskyttelsen bestilles og betales samtidig med reisen.
 5. Avbestillingen må gjøres skriftlig (via mail eller sms) sendt til oss senest 24t før avreise for at du skal kunne benytte deg av avbestillingsforsikringen.

8.5.2 Hva vi erstatter

 1. Avbestillingsbeskyttelsen dekker avbestilling som følge av akutt sykdom/ulykkesskade, som krever sykehusinnleggelse, sengeleie eller annen medisinsk behandling, eller uventet akutt og alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer sikrede, nærmeste familie eller reiseledsager og dennes nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, egne eller ektefelle/samboers barn og barnebarn, foreldre, søsken, besteforeldre, svoger/svigerinne og svigerdatter/sønn. Som samboer regnes personen sikrede lever sammen med, og som i henhold til Folkeregistret har samme bopel som sikrede.
 2. Avbestillingsbeskyttelsen dekker avbestilling etter en større skade i sikredes bopel, forretning eller kontor som nødvendiggjør sikredes nærvær. Skaden må ha inntruffet etter at forsikringen er betalt. Skaden må dokumenteres med en politirapport.

8.5.3 Hva vi ikke erstatter

 1. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke en akutt forverring av kronisk lidelse når denne med stor grad av sannsynlighet kan inntreffe i forsikringstiden.
 2. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke innleggelse på sykehus når behandling /operasjon er forespeilet før reisen ble bestilt, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er gjennomført.
 3. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke avbestilling i forbindelse med svangerskap etter 8. måned, frivillig svangerskapsavbrytelse og derav sammenhengende sykdommer eller sykelige tilstander, med mindre komplikasjonene står i umiddelbar sammenheng med ulykkesskade eller annen akutt sykdom.
 4. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke at reisens hensikt bortfaller.
 5. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke frykt for krig, terror eller sykdom.

8.5.4 Skadeoppgjørsregler

 1. Solfaktor skal underrettes umiddelbart når sykdom/skade er konstatert. Utenom åpningstid skal nødnummeret som står på billetten benyttes.
 2. Følgende bilag skal sendes med kravet:
  • Avbestilling grunnet akutt sykdom/ulykkesskade må dokumenteres av lege, som bekrefter at du oppsøkte lege før reisens påbegynnelse og at avbestillingen skyldes akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden, eller annet i henhold til pkt. 5. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 3 uker etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har kunden krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på kr 300 per pers.
  • Avbestilling pga en større skade skal dokumenteres ved politirapport og/eller bekreftelse fra forsikringsselskap

8.6 Utvidet avbestillingsbeskyttelse

Når uforutsette ting oppstår er det ikke alltid man kan eller vil reise. Da kan det være greit med betingelsesløs avbestilling. Det er ingen krav til legeerklæring og ingen kompliserte regler.

Ved avbestilling refunderes alt bortsett fra beløpet du betalte for garantien samt egenandelen.

Tilfeller der det er fordel med betingelsesløs avbestilling:

 • Du får ikke fri fra jobb.
 • Du ønsker ikke å dra med opprinnelig reisepartner (f. eks hvis det har blitt slutt med kjæresten)
 • Ved naturkatastrofer (som f. eks askesky)
 • Uhell i hjemmet forhindrer deg (f. eks vannlekkasje)

8.6.1 Slik får du betingelsesløs avbestilling:

 • Du tegner betingelsesløs avbestilling ved bestilling av reisen. Den kan ikke bestilles etter at du har betalt reisen.
 • Betingelsesløs avbestilling kan kjøpes på reiser med ubegrenset beløp, men garantien gjelder for maksimum kr 20.000,- per person og kr 50.000,- per bestilling.
 • Betingelsesløs avbestilling kan ikke kjøpes for gruppereiser og reiser der faktura sendes direkte fra leverandør, som for eksempel charterreiser.
 • Betingelsesløs avbestilling og referansenummer for reisen skal fremgå av samme kvittering som reisen forøvrig.

8.6.2 Slik bruker du betingelsesløs avbestilling:

 • Avbestilling må skje skriftlig til SOLFAKTOR senest 2 timer før utreisen starter. Garantien kan ikke benyttes når en passasjer ikke har møtt opp til den bestilte flyavgangen.
 • Reisen må avbestilles i sin helhet. Deler av et produkt refunderes ikke (for eksempel ubenyttet retur).
 • Ved avbestilling av reisen refunderes alt bortsett fra beløpet du betalte for garantien samt en egenandel. Egenandel ved avbestilling er samme beløp som garantien.
 • Eventuelle merkostnader for medreisende omfattes ikke av betingelsesløs avbestilling og erstattes ikke. Dersom det for eksempel er bestilt et firesengsrom og en av de reisende avbestiller, øker kostnaden for de tre andre ved endring til tresengsrom.

 

8.6.3 Pris

Reisens pris (pr person inkludert skatter) Pris betingelsesløs avbestilling ved kjøp av reise (pr person) Egenandel avbestilling (per person)
Kr 1 – 2000,- Kr 195,- Kr 195,-
Kr 2001 – 5000,- Kr 325,- Kr 325,-
Kr 5001 – 8000,- Kr 425,- Kr 425,-
Kr 8001 – 12000,- Kr 595,- Kr 595,-
Kr 12001 – 15000,- Kr 680,- Kr 680,-
Kr 15001 – 20000,- Kr 780,- Kr 780,-

9.0 Helse og vaksinasjoner

9.1 Legemidler

I følge Schengenavtalen skal den som behandles med legemidler som klassifiseres som narkotika og reiser til et annet land innen Schengen, på oppfordring fremvise en erklæring på dette. For reiser til land utenfor Schengen anbefaler vi å ha med en skriftlig erklæring på reseptbelagte legemidler fra lege, på et passende språk.

9.2 Gravide

Informasjon om graviditet og flyreiser finnes på de ulike flyselskapenes nettsider.

9.3 Reise med funksjonsnedsettelse

 • Ingen hoteller på våre reisemål oppfyller Norges Handikap forbunds krav. Solfaktor kan dessverre heller ikke hjelpe med handikaptilpassede rom.
 • Reisende som er avhengig av rullestol må kontakte oss før avreise slik at vi får organisert assistanse på flyplassen. Våre leverandører kan dessverre ikke garantere at det er plass til en rullestol i transferbussen, derfor vil vi anbefale å betale for egen transport mellom flyplassen og hotellet når du bestiller reisen.

9.4 Europeisk helsetrygdekort

Dersom du ved midlertidig opphold i et EØS-land får behov for øyeblikkelig hjelp, gir EØS-avtalen deg rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling fra den offentlige helsetjenesten i det landet du oppholder deg i etter samme regler som landets egne borgere. Kortet du må ha er «Europeisk helsetrygdekort», og kan bestilles fra helseøkonomiforvaltningen. Vi minner om at du fortsatt bør ha reiseforsikring da denne også dekker privat helsetjeneste eller for eksempel hjemtransport ved sykdom.

9.5 Vaksinasjoner

Vi anbefaler deg å kontakte din fastlege /helsestasjon for å undersøke hvilke vaksiner som er påkrevd for det landet/destinasjonen du skal til.

10.0 No-show (manglende fremmøte ved avreise)

 • Dersom man ikke møter til utreise blir resterende flystrekninger avbestilt automatisk av flyselskapet og det innbetalte beløpet refunderes ikke.
 • Sjekker man ikke inn på hotellet til avtalt tid eller gir beskjed om at man er forsinket, vil hotelloppholdet automatisk bli kansellert og det innbetalte beløpet refunderes ikke.

11.0 Overbooking eller stengt hotell

 • Overbooking kan dessverre forekomme og dette ligger utenfor arrangørens kontroll. Til tross for faste kontrakter med våre hotellforbindelser, kan det skje at hotellene har overbooket, det vil si leid ut flere rom enn de egentlig har. Dette kan medføre at vi må flytte deg til et annet hotell. Vår praksis i slike tilfeller er at du får innkvartering på et tilsvarende hotell/leilighet så langt dette lar seg gjøre.
 • Det hender at hoteller stenger tidligere enn forventet grunnet lavt belegg. Dette kan medføre at vi må flytte deg til et annet hotell. Vår praksis i slike tilfeller er at du får innkvartering på et tilsvarende hotell/leilighet så langt dette lar seg gjøre.

12.0 Reklamasjoner

 • Feil og mangler underveis må først rettes til det aktuelle hotell. Hvis de ikke kan avhjelpe situasjonen må Solfaktor eller vår hotellagent kontaktes på telefon/sms slik at vi får mulighet til å løse problemet underveis. Telefonnummer står på ditt reisedokument /hotellvoucher.
 • Dersom kunden ikke har forsøkt å løse situasjonen på stedet ved kontakt med hotell og vår hotellagent mister man sin rett til å klage i ettertid. Hotell og arrangør har rett til å få mulighet til å rette feil og mangler under oppholdet.
 • Klagen må være skriftlig, og gjerne på e-post.
 • Beregnet svartid fra Solfaktor sin side er 4-6 uker i lavsesong og 6-8 uker i høysesong.
 • Reisegiganten AS (Solfaktor) er medlem i «Reisegarantifondet«, slik at våre kunder har rett til å anke våre avgjørelser til «Pakkereisenemda«.

 

13.0 Hotellklassifisering

 • Hotellklassifisering for hotell er til for å vise totalkvalitet, servicenivå, standard på mat og et utvalg av fasiliteter som er tilgjengelige på de ulike stedene. Klassifiseringene i hvert land varierer på grunnlag av de spesielle krav som er etablert i landet.
 • Klassifisering for leiligheter er for å symbolisere en totalkvalitet, servicenivå, standard på mat og et utvalg av fasiliteter som er tilgjengelige på de ulike plassene. Klassifiseringene i hvert land varierer på grunnlag av de spesielle krav som er etablert i hvert land.
 •  Antall stjerner i våre hotellbeskrivelser er basert subjektive kriterier fra vår erfaring av eiendommen, herunder kvalitet og generellt servicenivå. Vår rangering er ikke alltid sammenfallende med den offisielle rangering. 
  • 2 stjerner: Varierer mellom et lite til middels stort kompleks som tilbyr en basisservice.
  • 3 stjerner: Mellomklasse.
  • 4 stjerner: Høyere middelklasse med mange fasiliteter.
  • 5 stjerner: Den høyeste standard som vi tilbyr.

14.0 Turistskatt

 • Mange land og byer har innført turistskatt. Den reisende står selv for betaling av dette direkte til hotellet.

15.0 Gjenglemte eiendeler

 • Reisegiganten er ikke ansvarlig for gjenglemte eiendeler på hotell, transfer, fly, flyplass osv. Kunden bes kontakte hotellet,  flyselskapet, transferselskapet eller flyplassens hittegods på egenhånd. Ved evt tap av eiendeler, kontakt din reiseforsikring.

16.0 Sikkerhet og personvern

 • Vi gjør vårt beste for å unngå feil. Hvis likevel feil på våre systemer, rutiner eller andre forhold fører til at en reise blir feilpriset, eller ikke lar seg gjennomføre, vil vi forbeholde oss retten til å kansellere bestillingen og tilbakeføre det som er innbetalt.
 • Ved kortbetaling blir kort-data overført med sterk SSL kryptering.
 • Betalingskort blir bare brukt i betalings øyeblikket og lagret ikke i vår database.
 • Vi har tatt grundige forholdsregler mot tap og misbruk av informasjon.
 • Vi bruker ikke cookies til å kartlegge din bruk av våre tjenester.
 • Vi selger ikke din e-post adresse til tredjepart.
 • Vi bruker personopplysningene dine til å sende deg bestillingsbekreftelse, og viktig informasjon om reisen din. I noen tilfeller vil vi sende deg  mail om kampanjer, som f.eks rabatterte priser og gavekort . Utsendelse vi gå til den registrerte e-postadressen du har hos oss.
 • For ytterligere informasjon om personvern (GDPR) les mer her.