Vilkår for bruk

Disse Vilkår for bruk angir vilkårene som HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (vi, oss eller vår(e)) gir tilgang til nettstedet og informasjonen etter.

1. Definisjoner

I disse Vilkår for bruk:

Informasjon betyr all informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet, inkludert:

 1. hotellromtilgjengelighet
 2. hotellrompriser
 3. hotellbeskrivelser og bilder
 4. hotellbekvemmeligheter
 5. kundeanmeldelser og
 6. redaksjonelle kommentarer

Tillatt formål betyr formålet å sammenligne priser på hotellovernatting og tjenester i forbindelse med å foreta bestillinger og/eller reiseplaner, men ekskluderer eventuell republisering eller relevering av informasjonen eller deler av informasjonen til forbrukere via elektroniske metoder

Tilbud fra tredjeparter betyr varer og tjenester som tilbys av en tredjepart

Website >betyr nettstedet lokalisert på HotelsCombined.com.

2. Tilgang

Ved å oppnå tilgang til nettstedet:

 1. samtykker til å bli bundet av disse vilkårene for bruk, og
 2. garanterer at du er over 18 år.

3. Forbudte aktiviteter

Du må ikke:

 1. reprodusere i betydelig form, publisere, fremføre offentlig, kommunisere med offentligheten eller lage en tilpasning av informasjonen eller deler av informasjonen annet enn Tillatt formål
 2. få tilgang til eller overvåke informasjonen eller deler av informasjonen med bruk av robot, spider, scraper eller andre automatiserte midler uten vår skriftlige forhåndsgodkjennelse
 3. bryte begrensningene i eventuelle robotekskluderingsoverskrifter på Nettstedet eller omgå eller unnvike andre tiltak som er iverksatt for å forhindre eller begrense tilgang til dette Nettstedet
 4. ta eventuelle handlinger som påtvinger eller kan påtvinge en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur
 5. prøve å modifisere, oversette, tilpasse, redigere, dekompilere, demontere eller utføre omvendt utvikling på programvare brukt av oss i forbindelse med Nettstedet

4. Skadesløshet

Du holder oss skadefri fra og mot alle kostnader, krav, tilbakekreving, ansvar, utgifter, skader og tap forårsaket av din bruk av informasjonen eller deler av informasjonen for andre formål enn det tillatte formålet.

5. Bekreftelse av informasjon og overtakelse av risiko

5.1 Bekreftelse av informasjon

Du må bekrefte nøyaktigheten av informasjonen før du aksepterer eller bruker tilbud fra tredjeparter.

5.2 Overtakelse av risiko

Du påtar deg all risiko i forbindelse med:

 1. bruk av nettstedet og informasjonen, og
 2. mottak og bruk av tilbud fra tredjeparter.

6. Ingen garanti

Vi garanterer ikke:

 1. nøyaktighet, kvalitet, fullstendighet eller pålitelighet av nettstedet, informasjonen og eventuelle tilbud fra tredjeparter
 2. at nettstedet og informasjonen vil være feilfri, virusfritt, uforstyrret eller fri fra uautorisert bruk og hackere.

7. Ansvar

7.1 Begrensning

I den grad vilkårene som er underforstått under Trade Practices Act 1974 (Cth) gjelder for tjenester levert av oss, vil vårt ansvar for brudd på disse vilkårene være begrenset til å levere tjenestene igjen eller betale kostnaden for å få tjenestene levert igjen.

7.2 Ekskludering

Med unntak av de vilkår som ikke kan ekskluderes ved lov, skal alle andre vilkår enn de som uttrykkelig er i disse Vilkår for bruk er ekskludert.

7.3 Tak på ansvar

I henhold til klausul 7.1 ovenfor, er vårt maksimale samlede ansvar overfor deg begrenset til $AU 100.

7.4 Ekskluderinger fra ansvar

Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige (verken kontraktbasert, rettslig erstattende eller på annen måte) for eventuelle konsekvensmessige, spesielle, utilsiktede eller indirekte tap eller skader, inkludert tap av inntekter, som kan oppstå under disse Vilkår for bruk.

8. Generelt

8.1 Hele overenskomsten

Disse Vilkår for bruk inneholder hele overenskomsten mellom partene og overgår eventuell tidligere kommunikasjon mellom partene.

8.2 Endring og variasjon

Vi endrer eller varierer disse Vilkår for bruk når som helst uten varsel til deg.

8.3 Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse Vilkår for bruk håndheves av og må tolkes i henhold til lovene i kraft i New South Wales. Du er underlagt eksklusiv jurisdiksjon i domstolene i staten og Commonwealth of Australia når det gjelder alle saker som oppstår ut fra eller er relatert til disse Vilkår for bruk.