Generelle betingelser

Innhold

 1. Viktig informasjon
 2. Bestilling
  1. Hvem kan bestille?
  2. Navn på reisende
  3. Reisende med barn
  4. Reiserute og dato
  5. Betaling
  6. Viktig informasjon for reisende til USA
  7. Gruppebestilling (mer en 9 reiser sammen)
  8. Enveisbillett
  9. Angrefrist
 3. Flybilletter (papir og elektronisk)
  1. Utstedelse av flybilletter
  2. Flyskatter
  3. Reise i flykupongenes rekkefølge – ikke møtt opp på utreise
 4. Avbestilling / kansellering
  1. Avbestilling/kansellering uten avbestillingsbeskyttelse
  2. Refusjon av flyskatter
  3. Avbestillingsforsikring i tilfelle akutt sykdom/hendelse
  4. Utvidet avbestillingsbeskyttelse
 5. Endringer
  1. Endring av kunden
  2. Rute og tidsendring fra flyselskapet
  3. Tekniskfeil eller prisendring
  4. Solfaktor.no sitt ansvar
 6. Irregulære forhold i forbindelse med reisen
  1. Separate billetter
  2. Forsinkelser/kanselleringer underveis
  3. Forsinkelser til og fra flyplassen
  4. Force Majeure
 7. Diverse
  1. Oppmøtetid på flyplassen
  2. Bagasje
  3. Pass, visum, vaksiner
  4. Spesielle ønsker
  5. Barn som reiser alene
  6. Lokale avgifter
  7. Bytte av flyplass underveis
  8. Forsikringer
  9. Villkår ved flybytte mellom ulike flyseskap som ikke samarbeider
 8. Tilvalg
 9. Hotell
 10. Leiebil
 11. Ansvarsforhold
 12. Sikkerhet og personvern

1. Viktig informasjon

Det er viktig at disse betingelsene leses nøye, da dette er avtalen som inngås mellom deg som kunde og solfaktor.no. Ved bestilling av flybillett bekrefter du at våre betingelser er lest og godkjent av deg som kunde.

NB! Vi gjør oppmerksom på at som hovedregel kan bestillinger som er bekreftet av kunden og hvor det er utstedt billetter verken endres eller refunderes. Dette ifølge flyselskapenes regler.

Reisedokumenter og informasjon fra solfaktor.no vil bli sendt pr e-mail og SMS, så det viktig å oppgi mailadresser og telefonummer som blir sjekket daglig.

Til toppen

2. Bestilling

2.1 Hvem kan bestille?

Man må ha fylt 18 år for å bestille. Det må foreligge en tilknytning til Norden, ved at minumum ett av disse kriterier er oppfylt: Minst en av de reisende eller betalingskontakt har bosted i Norden. Minst ett fungerende mobiltelefonnummer må ha landkode 45,46,47, 298, 354, 358 eller 299.
Hvis det ikke foreligger tilknytning til Norden, forbeholder vi oss retten til å kansellere reisen og debitere kortet for en avgift på kr 400 som skal dekke våre utgifter til tiltak mot kredittkortsvindel.

2.2 Navn på reisende

Navn på reisende må skrives korrekt, og slik det framkommer i passet til den reisende på avreisedagen. Det er normalt ikke mulig å endre navn på flybilletter etter at de er utstedt, selv ved små skrivefeil. I de tilfelle der dette er mulig vil eventuelle gebyrer bli belastet deg som kunde. Hvis endring i navnet ikke er tillatt fra flyselskapets side må nye flybilletter kjøpes. En flybillett er et personlig dokument som ikke kan overføres til andre personer. Enkelte unntak finnes. Kontakt solfaktor.no for pris og regler i slike tilfeller.

2.3 Reisende med barn

OBS! Hvis barnet fyller 2 år etter utreise, men før hjemreise må solfaktor.no kontaktes for manuell bestilling. Noen flyselskaper tilbyr baby kurv for barn under 1 år på enkelte interkontinentale flygninger. For å få dette må man normalt forespørre flyselskapet på forhånd. Kontakt solfaktor.no for informasjon.

Hvis barn under 12 år skal reise alene må man søke flyselskapet om assistanse. Slike bestillinger kan ikke gjøres på vår nettside og man må kontakte solfaktor.no for manuell bestilling. Dette gjelder også hvis barn mellom 12-15 som reiser alene trenger assistanse.

Pga nye sikkerhetsregler fra 1/6-2006 må det søkes flyselskapet hvis man skal ha med seg barn under 2 år. Dette pga at flyselskapene har begrenset med oksygenmasker og flytevester for barn om bord i flyene sine. I helt spesielle tilfeller kan man risikere at man får beskjed fra flyselskapet om at det ikke er mulig å ta med seg barn under 2 år etter at bestillingen er bekreftet. I slike tilfeller vil solfaktor.no kontakte deg som kunde og hjelpe deg med alternativ booking. solfaktor.no er ikke ansvarlig hvis pris på ny reise blir høyere enn allerede bekreftet pris.

2.4 Reiserute og dato

Det er viktig at du som kunde dobbelsjekker at datoer, reiserute og eventuelle mellomlandinger er korrekt i forhold til dine ønsker før du betaler reisen. Billetter bestilt hos solfaktor.no er normalt billetter som verken kan endres eller refunderes. Dette er regler som er bestemt av flyselskapene. Du er selv ansvarlig for at reisedokumenter (pass/visum/vaksiner osv) er korrekte i henhold til reisemål og til eventuelle mellomlandinger underveis.

2.5 Betaling

Totalbeløpet som oppgis på bestillingen inkluderer: flybilletter, skatter og avgifter og eventuelle bestilte tilleggsprodukter som for eksempel forsikring.

Etter at bestillingen er gjennomført vil man komme til betalingssiden. Her har man flere valg for betaling, blant annet kredittkort, debetkort og betaling via Cresco/DNB Nor. Det er kun betaling via Cresco/DNB Nor som er uten gebyrer.

Vi gjør oppmerksom på at kunden har begrenset tid etter at bestillingen er gjort til å gjennomføre betalingen. Normalt har man 1 time på seg til å betale. Informasjon om betalingsfrist kommer opp på nettsiden etter at bestilling er bekreftet.

Kun når hele beløpet er innbetalt garanteres reisen/prisen. Når reisen er betalt vil flybilletter bli automatisk utstedt og flyselskapets regler for endring og avbestilling gjelder.

Vi tar forbehold om at enkelte flyselskap kan komme tilbake med beskjed om at plasser ikke finnes på fly, eller at oppgitt pris ikke er tilgjengelig. I slike tilfeller vil vi kunden bli kontaktet av oss.

Vi gjør oppmerksom på at det tilkommer en høyere bookingavgift når det bestilles over telefon hos en kundekonsulent.

2.6 Viktig informasjon for reisende til eller via USA

Alle norske statsborgere som reiser til USA, eller som har mellomlanding i USA må ha maskinlesbare pass. Hvis du ikke har dette må du skaffe visum fra USA sin ambassade på forhånd.

I tillegg må alle passasjerer registrere seg på en egen nettside (Electronic System for Travel Authorization – ESTA) på forhånd. Dette må gjøres minimum 72 timer før avreise.

ESTA-registreringen gjøres på skjemaet i linken her. Hvis du ikke har gjort dette innen fristen kan du risikere å bli nektet ombordstigning, eller innreise til USA. Når du har fått en autorisasjon så er denne gyldig i 2 år. Hvis man bytter pass må man gjøre ESTA-registreringen på nytt.

Registreringen må gjøres av alle norske statsborgere med maskinlesbare pass. I tillegg må den gjøres av alle borgere fra land som omfattes av visumfritaksordningen (The Visa Waiver Program). Info finner du her.

Vi gjør også oppmerksom på at pass må være gyldig i minimum 6 måneder etter hjemreisedato fra USA. Selv om man får ESTA-registreringen godkjent så er ikke dette noen garanti for innreise til USA. Endelig avgjørelse tas av immigrasjonsmyndighetene ved ankomst til USA. Du må ha visum for innreise til USA dersom du

– Ikke er norsk statsborger med maskinlesbart pass – Ikke får ESTA registreringen godkjent – Ikke er borger fra land som er omfattet av visumfritaksordningen – ta kontakt med den Amerikanske Ambassaden for ytterligere informasjon.

Vi anbefaler alle reisende å møte opp på flyplassen i god tid, og minimum 3 timer før avreise. Oppmøtetid for returreisen kan variere fra 2-4 timer så vi ber om at passasjerer sjekker dette med aktuelle flyselskap på reisemålet.

Bagasje til USA: De fleste selskaper tillater nå kun 1 kolli som veier 23 kilo gratis når man reiser til/fra/via USA.

For kolli nr 2 må man betale et gebyr. Priser/regler finner dere på flyselskapets hjemmeside eller ved å kontakte solfaktor.no.

Enkelte selskaper tillater fremdeles 2 kolli a 23 kilo pr stk. Informasjon om dette finner du enten på flyselskapets hjemmeside eller ved å kontakte solfaktor.no Se mer informasjon under punkt 8.2

Vær oppmerksom på at bagasje som sjekkes inn til eller via USA kan bli åpnet og kontrollert av amerikanske myndigheter. Man må derfor ikke låse sin bagasje med nøkkel eller kode da man kan risikere at bagasjen blir brutt opp for kontroll. I slike tilfeller er man selv ansvarlig for ødeleggelser på bagasjen. Kun hvis man har TSA-godkjent lås på bagasjen kan man låse denne.

2.7 Gruppebestilling (Mer enn 9 reiser sammen)

Hvis flere en 9 personer reiser sammen på samme rute/dato kan dette ikke bestilles på vår nettside. Dette regnes som en gruppebestilling og egne regler gjelder. Blant annet må pris forespørres hos flyselskapet. Forespørsel for gruppereiser sendes til grupper@reisegiganten.no

2.8 Enveisbillett

Hvis man skal reise til land utenfor EØS området så må man i de fleste tilfelle ha en returbillett. Hvis man kun kjøper en enveisbillett kan man bli nektet å reise fra utreiseflyplassen, eventuelt stoppet ved mellomlandinger, eller av immigrasjonsmyndighetene i det aktuelle landet man skal til. Eventuelle kostnader som måtte påløpe blir kundens eget ansvar.
Kunden er selv ansvarlig for å sjekke med det enkelte lands ambassade/konsulat hvilke regler som gjelder for innreise.

2.9 Angrefrist

Vi gjør oppmerksom på at angrefristloven §19 ikke gjelder ved kjøp av billetter. Angrefristlovens §19 gir unntak for enkeltstående tjenester som selger forplikter seg til å levere på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Reisetjenester går inn under dette unntaket, og kjøp av flybilletter på Internett kan altså ikke «angres» etter angrefristloven.

Til toppen

3. Flybilletter (papir og elektronisk)

3.1 Utstedelse av flybilletter

Billetter blir i de fleste tilfeller utstedt automatisk og belastet ditt kredittkort etter at du har bekreftet din reise. I enkelte tilfelle blir billetter utstedt manuelt av oss. Dette skjer da i vår åpningstid. I de fleste tilfelle vil dine flybilletter bli utstedt som elektroniske flybilletter(e-ticket). Dette betyr at du får tilsendt et reisedokument på oppgitt e-post adresse etter at betaling er registret hos oss.

3.2 Flyskatter

Vi tar forbehold om at flyselskapene kan endre flyskatter på en bestilling fra billettbestilling til billettutstedelse. Dette kan være pga valutaendringer, eller at flyselskapet endrer sitt drivstofftillegg. Drivstofftillegg legges ofte som en del av flyskattene, og når dette endres så vil også flyskattene endres. Ved små endringer (+ NOK 20 pr passasjer) vil vi kun endre dette og belaste korrekt pris på kundens billetter. Ved større endringer vil vi kontakte kunden på forhånd. Drivstofftillegget er som oftest ikke refunderbart.

3.3 Reise i flykupongenes rekkefølge – Ikke møtt opp på utreise

Vi gjør oppmerksom på at flybilletten er gyldig for reise som vist på billetten (papirbillett eller elektronisk billett). Fra avgangssted via eventuelle mellomlandinger til endelig bestemmelsessted. Prisen er basert på reglene som gjelder for aktuell pris og for reise som vist på billetten. Flybilletten er ikke gyldig hvis den ikke brukes i riktig rekkefølge.
Vi gjør også oppmerksom på at hvis kunden unnlater å møte opp på utreisen vil returreisen i de fleste tilfelle automatisk bli kansellert, og kunden vil ikke få benytte seg av returbilletten. I slike tilfelle må kunden kjøpe ny billett. Dette gjelder også selv om kunden har kansellert utreisen.
Enkelte selskaper har unntak fra denne regelen. Kontakt solfaktor.no for informasjon.

Til toppen

4.0 Avbestilling / kansellering

4.1 Avbestilling/kansellering uten avbestillingsbeskyttelse

Ved avbestilling/kansellering av flybilletter gjelder flyselskapets regler for refusjon. Normalt er det ingen refusjon på flybilletter bestilt hos solfaktor.no. Ved refusjon belastes et administrasjonsgebyr.

Avbestilling kan ikke gjøres via hjemmesiden. Dette må gjøres skriftlig via mail eller sms.

Dersom du kommer for sent eller velger å ikke benytte hele eller deler av reisen så er det ingen mulighet for tilbakebetaling.

4.2 Refusjon av flyskatter

For refusjon av flyskatter tilkommer en egenandel på NOK 100,- pr person. På innlandsreiser er en del av flyskatten moms på flyreisen. Hvis det ikke er refusjon av flybillett, refunderes heller ikke moms. En del flyselskaper har inkludert drivstofftillegg i flyskattene, og tillater ikke refusjon av dette hvis flybillettene ikke benyttes. Derfor vil man på enkelte flyselskap heller ikke få refundert alle flyskatter ved kansellering. Ved kansellering vil du bli informert av solfaktor.no om hvor mye som refunderes av flyskatter.

4.3 Avbestillingsforsikring i tilfelle akutt sykdom

4.3.1 Inngåese av forsikringsavtale

OBS! Kun for medlemmer av norsk folketrygd og for reiser som starter i Norden

Flybilletter som bestilles hos solfaktor.no kan normalt ikke endres, og er ikke refunderbare. Vi anbefaler våre kunder å kjøpe avbestillingsforsikring som gjelder ved akutt sykdom.
Avbestillingsforsikring må tegnes samtidig som du bestiller flybillettene. Det er ikke mulig å tegne avbestillingsbeskyttelse etter at flybilletter er utstedt. Avbestillingsforsikring som er utstedt refunderes ikke.
Pris for avbestillingsforsikring er NOK 245,- per person for reiser under NOK 4000,- (eksklusive flyskatter). For reiser over NOK 4000,- (eksklusive flyskatter) belastes 6 % av billettprisen per person.

4.3.2 solfaktor.no Avbestillingsbeskyttelse gir rett til å få pengene tilbake hvis akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade eller alvorlig hendelse gjør det umulig å gjennomføre reisen:

 1. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder for den eller de personer som inngår på billetten / i reisebeviset.
 2. Dekningen gjelder bare avbestilling som foretas før reisens fastsatte avreisetidspunkt og kun kostnader som ikke kan dekkes av kundens øvrige forsikringer.
 3. Avbestillingsbeskyttelsen bestilles og betales samtidig med reisen.
 4. Avbestillingen må gjøres skriftlig (via mail eller sms) sendt til oss senest 24t før avreise for at du skal kunne benytte deg av avbestillingsforsikringen.

4.3.3 Hva vi erstatter

 1. Avbestillingsbeskyttelsen dekker avbestilling som følge av akutt sykdom/ulykkesskade, som krever sykehusinnleggelse, sengeleie eller annen medisinsk behandling, eller uventet akutt og alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer sikrede, nærmeste familie eller reiseledsager og dennes nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, egne eller ektefelle/samboers barn og barnebarn, foreldre, søsken, svoger/svigerinne og svigerdatter/sønn. Som samboer regnes personen sikrede lever sammen med, og som i henhold til Folkeregistret har samme bopel som sikrede.
 2. Avbestillingsbeskyttelsen dekker avbestilling etter en større skade i sikredes bopel, forretning eller kontor som nødvendiggjør sikredes nærvær. Skaden må ha inntruffet etter at forsikringen er betalt. Skaden må dokumenteres med en politirapport.

4.3.4 Hva vi ikke erstatter

 1. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke en akutt forverring av kronisk lidelse når denne med stor grad av sannsynlighet kan inntreffe i forsikringstiden.
 2. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke innleggelse på sykehus når behandling /operasjon er forespeilet før reisen ble bestilt, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er gjennomført.
 3. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke avbestilling i forbindelse med svangerskap etter 8. måned, frivillig svangerskapsavbrytelse og derav sammenhengende sykdommer eller sykelige tilstander, med mindre komplikasjonene står i umiddelbar sammenheng med ulykkesskade eller annen akutt sykdom.
 4. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke at reisens hensikt bortfaller.
 5. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke frykt for krig, terror eller sykdom.

4.3.5 Skadeoppgjørsregler

 1. solfaktor.no skal underrettes umiddelbart når sykdom/skade er konstatert. Utenom åpningstid skal nødnummeret som står på billetten benyttes.
 2. Følgende bilag skal sendes med kravet:
  • Avbestilling grunnet akutt sykdom/ulykkesskade må dokumenteres av lege, som bekrefter at du oppsøkte lege før reisens påbegynnelse og at avbestillingen skyldes akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden, eller annet i henhold til pkt. 5. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 3 uker etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har kunden krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på kr 300 per pers.
  • Avbestilling pga en større skade skal dokumenteres ved politirapport og/eller bekreftelse fra forsikringsselskap

Hvis kunden må avbestille reisen p.g.a. akutt sykdom gjelder følgende:

4.4 Hva solfaktor.no ikke erstatter

4.5 Utvidet avbestillingsbeskyttelse

Når uforutsette ting oppstår er det ikke alltid man kan eller vil reise. Da kan det være greit med betingelsesløs avbestilling. Det er ingen krav til legeerklæring og ingen kompliserte regler.

Ved avbestilling refunderes alt bortsett fra beløpet du betalte for garantien samt egenandelen.

Tilfeller der det er fordel med betingelsesløs avbestilling:

Slik får du betingelsesløs avbestilling:

Slik bruker du betingelsesløs avbestilling:

 

Pris

Reisens pris (pr person inkludert skatter) Pris betingelsesløs avbestilling ved kjøp av reise (pr person) Egenandel avbestilling (per person)
Kr 1 – 2000,- Kr 195,- Kr 195,-
Kr 2001 – 5000,- Kr 325,- Kr 325,-
Kr 5001 – 8000,- Kr 425,- Kr 425,-
Kr 8001 – 12000,- Kr 595,- Kr 595,-
Kr 12001 – 15000,- Kr 680,- Kr 680,-
Kr 15001 – 20000,- Kr 780,- Kr 780,-

Til toppen

5. Endringer

5.1 Endring av kunden

Flybilletter bestilt hos solfaktor.no kan normalt ikke endres etter utstedelse. Dette i henhold til flyselskapenes regler. I enkelte tilfelle er dette mulig mot et gebyr fastsatt av flyselskap og solfaktor.no. Kunden bes kontakte solfaktor.no ved forespørsel.

5.2 Rute og tidsendring fra flyselskap

Det gjøres oppmerksom på at flyselskapene kan komme med tidsendringer på rutene. Flyselskapet vil i slike tilfelle komme med alternativ reiserute. I enkelte tilfelle vil flyselskapet komme med alternativ reiserute på andre dager. I enkelte tilfelle hvis flyselskapene legger ned sine ruter vil de kun tilby refusjon av kjøpte flybilletter. solfaktor.no er ikke ansvarlig for disse endringene, men er pliktig å informere kunden om nye reisetider. Ved ruteendringer mottatt fra flyselskapet vil solfaktor.no informere kundene via oppgitt e-post adresse. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse endringene. Hvis kunden ikke har tilgang til sin e-post på reisen bes de kontakte solfaktor.no eller flyselskapet lokalt for å gjøre seg kjent med eventuelle endringer underveis eller på retur.

5.3 Tekniskfeil eller prisendring

I enkelte tilfeller vil det kunne forekomme en prisendring som skyldes tekniske feil eller andre forhold. Da vil man få en tilbakemelding fra oss innen 24 timer etter bestilling med et nytt prisalternativ. Bestillingen kan da avbestilles av kunden om man ikke ønsker å akseptere den nye prisen.

5.4 solfaktor.no sitt ansvar

solfaktor.no er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader kunden pådrar seg som følge av endringer fra flyselskapet, eller hvor flyselskapet kansellerer bookingen. solfaktor.no vil i disse tilfelle selvfølgelig forsøke å tilby alternative reiseruter for kunden.

Til toppen

6. Irregulære forhold i forbindelse med reisen

6.1 Separate billetter

Vi gjør oppmerksom på at hvis kunden har kjøpt separate flybilletter, og mister forbindelse p.g.a. forsinkelser/kanselleringer eller ruteendringer fra flyselskapene så er verken solfaktor.no eller flyselskapet ansvarlig. Dette blir på kundens eget ansvar, og i de fleste tilfelle må nye flybilletter kjøpes. F.eks: Kunden har kjøpt separat flybillett på innlandet, og hos solfaktor.no på utlandet. Pga forsinkelser på innlandsflyet rekker kunden ikke utenlandsflyet. Kunden er da selv ansvarlig for utgifter til ny flybillett. Det er mulig slike utgifter dekkes av en reiseforsikring. Kontakt eventuelt ditt forsikringsselskap.

6.2 Forsinkelser/kanselleringer underveis

Forsinkelser og kanselleringer underveis på reisen er ikke solfaktor.no sitt ansvar. I slike tilfelle må kunden kontakte flyselskapet. Ved eventuelle krav om dekning av utgifter må dette rettes til flyselskapet direkte, eventuelt til ditt forsikringsselskap.

6.3. Forsinkelser til og fra flyplassen

solfaktor.no er ikke ansvarlig for kostnader og tap i forbindelse med forsinkelser som oppstår til og fra flyplassen.

6.4 Force Majeure

solfaktor.no er ikke ansvarlig for kansellering av reise p.g.a. hendelse som kommer inn under force majeure. Det vil si: Streik, krigshandling, miljø- og naturkatastrofer eller lignende hendelser på eller i nærheten av reisemålet.

Til toppen

7. Diverse

7.1 Oppmøtetid på flyplassen

Vi anbefaler våre kunder å være ute i god tid før flyavgang. Dette pga at det kan være køer både i innsjekkingen og i sikkerhetskontrollen. På innlandsreiser anbefaler vi å møte opp til insjekk senest 1 time før flyavgang. På utlandsreiser minimum 2 timer før flyavgang. Skal man reise ut av Europa anbefales vi oppmøte senest 3 timer før flyavgang. Underveis på reisen, eller på retureise anbefaler vi at du sjekker lokalt hvilke regler flyselskapene har.

7.2 Bagasje

Flyselskapene har ofte forskjellige regler for hvor mye bagasje man kan ta med uten ekstra kostnad på sin reise. Enkelte flyselskap inkluderer ingen innsjekket bagasje overhodet. Vekt og mål som er tillatt for bagasje varierer etter destinasjon og flyselskap. Det er ditt ansvar å undersøke de aktuelle reglene som gjelder for din reise til den valgte destinasjonen. Finn informasjon om dette ved å kontakte solfaktor.no.

Bagasje til/fra/via USA: De fleste selskaper tillater kun 1 kolli som veier 23 kilo gratis. Unntak finnes, så sjekk dette når du bestiller billett. Innlands i, og mellom, USA og Canada er det normalt ikke bagasje inkludert i billettprisen.

Vær oppmerksom på at bagasje som sjekkes inn til eller via USA kan bli åpnet og kontrollert av amerikanske myndigheter. Man må derfor ikke låse sin bagasje med nøkkel eller kode da man kan risikere at bagasjen blir brutt opp for kontroll. I slike tilfeller er man selv ansvarlig for ødeleggelser på bagasjen. Kun hvis man har TSA godkjent lås på bagasjen kan man låse denne.

7.3 Pass, visum, vaksiner

Kunden er selv ansvarlig for å ha gyldig pass, visum og vaksinasjoner for reisemålet. Dette gjelder også for eventuelle mellomlandinger. Enkelte land krever også at pass er gyldig i minimum 6 måneder etter hjemreise. Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på at reisende til eller via USA må ha maskinlesbare pass og registrere seg på en egen internettside minimum 72 timer før avreise. (se mer info på punkt 2.6)

7.4 Spesielle ønsker (Setereservering / Spesialmat / Rullestol / Spesialbagasje osv)

Hvis man har spesielle ønsker i forbindelse med sin reise, må dette forespørres flyselskapet. Vi kan være behjelpelig med å forespørre flyselskapet om bl.a. spesialmat, setereservasjon, reise med dyr, assistanse, sportsutstyr eller registrering av bonuspoeng. Om dette er mulig avhenger av flyselskapet regler, og vi kan aldri garantere dette. Hvis din reise avhenger av at du får dette bekreftet kan ikke bestilling gjøres på vår nettside men må bestilles manuelt på vår kundeservice.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gjort automatisk setereservering på deres flygninger, og hvis dere er flere som reiser sammen så anbefaler vi at dere kontakter solfaktor.no for å sjekke om det er mulig å reservere seter for alle reisende sammen.

7.5 Barn som reiser alene

Hvis reise bestilles for barn som skal reise alene (passasjerer under 18 år) plikter man å opplyse om dette ved bestilling. I tillegg må vi ha en bekreftelse fra foresatte. Denne må faxses til faxnr: 21 09 50 01 umiddelbart etter at bookingen er gjort.

7.6 Lokale avgifter

Vi gjør oppmerksom på at man på enkelte flyplasser (bl.a. i Asia, Afrika og Sør-Amerika) må betale lokale skatter ved innsjekking i tillegg til de som er inkludert i flybilletten.

7.7 Bytte av flyplass underveis

Flyselskapene tilbyr ofte forbindelser som innbefatter bytte av flyplass underveis. (f.eks man kommer inn til Heathrow flyplass og reiser videre fra Gatwick flyplass i London). Kunden selv ansvarlig for å komme seg mellom flyplassene, og må selv ta med bagasje. Utgifter til buss/tog/taxi må kunden dekke selv.

7.8 Forsikringer

solfaktor.no gjør oppmerksom på at kundene er selv ansvarlige for at de har tegnet de forsikringer de trenger ved kjøp og gjennomførelse av en reise.

7.9 Vilkår ved flybytte mellom ulike flyselskap som ikke samarbeider

Når du kjøper en samlet reise av oss som en «pakke» der det er ett eller flere fly bytter mellom to eller flere flyselskap som ikke samarbeider gjelder spesielle vilkår. Disse får du spesifisert under bestillingsprossen under utvidede vilkår som må leses før du går videre med bestillingen.
Vi gir garanti for dine rettigheter om det er endringer, forsinkelser eller kansellering av den første flyvningen, hvor det resulterer i at dere ikke kan rekke deres fly videre.

Å sjekke inn din bagasje til slutt destinasjonen er ikke mulig. Ved flybytte må du gå til ankomsthallen, hente din bagasje for så å gå til avgangshallen for å sjekke inn på neste fly.

Ved forsinkelser eller kanselleringer må du kontakte oss på vår nødtelefon +4721095002 eller SMS +4748357756 med det samme du får informasjon om din nye avgangstid. Vi forsøker så å raskest mulig booke dere om til ett alternativt fly om forsinkelsen gjør at du ikke rekker ditt fly videre.
Ved store forsinkelser gir vi erstatning og dekker dine nødvendige utgifter til hotell og mat i henhold til EU regulation 261/2004.

7.10 Gravide

Informasjon om graviditet og flyreiser finnes på de ulike flyselskapenes nettsider.

Til toppen

8. Tillvalg

Gjennom bestillingsprosessen har du mulighet til å kjøpe våre tillegsprodukter: Servicepakke, Utvidet avbestillingsbeskyttelse, Avbestillingsbeskyttelse, Konkursbeskyttelse, Vinn din reise med Sunny, Reisedetaljer på sms, Reisedokumenter i posten, Spesialbagasje, Hund eller katt på flyreisen?, Assistanse på reisen?. De tillegsprodukter man velger å kjøpe er ikke refunderbare.

9. Hotell

Ved bestilling av hotell på vår nettside benyttes en ekstern leverandør. Ved spørsmål angående bestilling, spesielle ønsker, kansellering eller reklamasjoner må disse tas direkte med deres kundesenter på tlf: 22 31 07 94.

Til toppen

10. Leiebil

Ved bestilling av leiebil på vår nettside benyttes RentalCars.com som sammler de beste priser fra alle leiebilfirmaer. Ved spørsmål angående bestilling, spesielle ønsker, kanselleringer eller reklamasjoner må disse tas direkte med kundesenteret til Rental Cars på tlf: 21 95 51 41.

Til toppen

11. Ansvarsforhold

solfaktor.no benytter en meget avansert søkemotor for søk i det globale reservasjonssystemet Amadeus. Flere systemer må koordineres for å få til en booking, derfor kan mange eksterne faktorer i teorien påvirke resultatet i søkemotoren. Det tas derfor forbehold om solfaktor.no sitt ansvar, økonomisk eller på andre måter, dersom kunden mottar feilinformasjon ved bookinger, priser, skatter eller avgifter. Dersom feil mot formodning skulle inntreffe, vil kundeservice kontakte kunden for å hjelpe kunden på best mulig måte.

solfaktor.no er ansvarlig for og vil erstatte direkte økonomiske tap som kunden skulle bli påført som følge av uaktsomhet fra solfaktor.no sin side. solfaktor.no har imidlertid intet ansvar for eventuelt indirekte tap eller konsekvenstap som kunden måtte bli påført.

Ved bestilling og bruk av hotell og leiebil ligger ansvaret fullt og helt på våre partnere. For leiebil Rental Cars, tlf. 21 95 51 41., for hotell sjekk din bestillingsbekreftelse.

 

12. Sikkerhet og personvern

 

 

Til toppen

Vi i solfaktor.no ønsker alle våre kunder en god reise!