Søk reise

Informasjon om Coronavirus

Sist oppdatert 2020-06-27 09:35

 

Oppdaterte reiseråd fra UD 25. juni 2020

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav. Kartet for tillate reisemål i Schengen- og EØS-området vil bli oppdatert 10. juli. Se informasjon og kart fra Folkehelseinstituttet

 

I samråd med Virke Reiseliv er det derfor besluttet at Solfaktor innstiller alle reiser fortløpende 14 dager frem i tid.

Hvis du har en Solfaktor-pakkereise, hvor der er under 14 dager til avreise, vil du bli kontaktet av oss på e-post med informasjon om avbestilling av reisen. I henhold til Pakkereiseloven § 23 vil du få reisens pris refundert.

Skal du reise lengre frem i tid og ønsker å avbestille nå, er det vanlige avbestillingsregler som gjelder.

Mange flyselskaper har allerede innstillt en rekke avganger i sommer. Det kan derfor hende at din reise blir avlyst selv om du har avreise etter 15. juli og til et av de tillate landene å reise til.

Du trenger ikke å kontakte oss, vi kontakter alle berørte kunder fortløpende.

 

 

Angående refusjon av avbestilt reise

Dessverre vil refusjonene ta lengre tid enn først estimert. Vi er helt avhengige av innkommende tilbakebetalinger fra våre underleverandører (flyselskaper og hoteller), for å kunne utbetale til våre kunder.

I statsråd fredag 24. april ble det fastsatt en midlertidig forskrift til pakkereiseloven, som forlenger pakkereisearrangørenes frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestillinger og avlysninger. Fristen forlenges fra 14 dager til tre måneder. Fristforlengelsen gjelder derfor også for allerede forfalte krav: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-24-860

Det er ingenting vi heller ønsker enn å sørge for at alle berørte kunder får pengene sine tilbake, og vi er lei oss for ulempene de forsinkede utbetalingene kan medføre.

Vi vil sende alle berørte kunder en e-post når reisen er klar til refusjon.

 

 

 

Vi anbefaler deg å alltid følge Utenriksdepartementets reiseråd om spørsmål vedrørende sykdommer og smittefare på reisemålene. Da vi er en prissammenligningstjeneste for reiser, har vi heller ingen ekspertise innen helse- og sikkerhetsspørsmål, og kan ikke svare på konkrete spørsmål vedrørende Coronavirus/COVID-19.

Så lenge UD ikke fraråder reiser til bestemte land eller områder, er reisearrangørens alminnelige regler for endring og avbestilling gjeldende.

For informasjon om Coronavirus/COVID-19 , se her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/