Topp » Malta » Xemxija Bay » Kart
Hotellene Fly og hotell 
1 Porto Azzurro Aparthotel Hotell i Malta fra 1602,- 
2 Porto Azzurro Hotel Hotell i Malta fra 1647,- 
3 Ambassador Hotel Hotell i Malta fra 2058,-